ویدئو: آیا ماشین ها می توانند جای معلم ها را بگیرند؟

در این ویدئو جذاب می توانید نتیجه سال ها فعالیت علمی و آزمایش های متعدد تجربی در رابطه با نحوه یادگیری بچه ها را مشاهده کنید. این آزمایش ها به ما نشان می دهد، چگونه با ایجاد یک محیط اضطرار و چالشی برای یادگیری، بچه ها به صورت خود انگیخته موضوعاتی را که به انجام آن ها علاقه دارند، عمیقاً یاد می گیرند. مشاهده این ویدئوی جذاب را از دست ندهید.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.