ویدئو: مدارس چگونه باعث مرگ خلاقیت دانش آموزان می شوند؟

اشتباه کردن مساوی با خلاقیت نیست، اما اگر اشتباه کردن نباشد، هیچ وقت هیچ فکر نابی به ذهنمان نمی رسد. اگر از کودکی آماده اشتباه کردن نباشیم، در بزرگسالی تبدیل به کسانی می شویم که از اشتباه کردن می ترسیم. این دقیقا همان چیزی است که در سیستم های آموزش و پرورش به اجرا در آمده و اشتباه کردن را به یک گناه بزرگ تبدیل کرده است. در این ویدئو جذاب آقای کن رابینسون با زبانی شیرین به بررسی این موضوع پرداخته است.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.