تست آنلاین: نمره تعارض میان شما و همسرتان چقدر است؟

تست ها و آزمون های روانشناسی، ابزاری هستند که به ما کمک می کنند که خودمان را بهتر شناخته و در شرایط مختلف، تصمیمات درستی اتخاذ کنیم. پرسشنامه تعارضات زناشویی، یکی از ابزارهای معتبری است که به زوجین کمک می کند، از وضعیت وجود یا عدم وجود تعارض در زندگی مشترکشان آگاهی یابند.

تعارضات زناشویی در اشکال مختلفی در زندگی مشترک افراد نمایان می شود. بیشترین زمینه هایی که می توان با سنجش آن ها به وجود تعارض یا نبود آن پی برد، شامل کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان وجدا کردن امور مالی از یکدیگر است. با شرکت در آزمون روانشناسی که در ادامه ارائه می شود، می توانید وضعیت خود را در مورد هر کدام از زمینه های تعارضی که در بالا اشاره شد، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید.

 

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.