تست آنلاین: میزان صمیمیت شما و محبوبتان چقدر است؟

پرسشنامه صمیمیت که در ادامه می آید، یک مقیاس 17 سوالی است که توسط واکر و تامپسون در سال ۱۹۸۳ تهیه شده است. این ابزار به شما کمک می کند تا میزان صمیمیت میان خود و محبوبتان را مورد سنجش قرار دهید.

صمیمیت یعنی توانایی برقرای ارتباط با دیگران به گونه ای که فردیت ما نیز حفظ شود. همه ما وقتی کلمه صمیمیت را می شنویم، مفاهیمی چون سطح نزدیکی به همسر، به اشتراک گذاری ارزش ها و ایده ها، فعالیت های مشترک، شناخت از یکدیگر و رفتارهای عاطفی نظیر نوازش کردن و ... را مجسم می کنیم. صمیمیت و نشانه های آن را می توان بین همه اعضای خانواده مورد بررسی قرار داد. پرسشنامه ای که در ادامه می آید، شامل 17 پرسش است که به شما کمک می کند میزان صمیمت خود و فرد محبوب مورد نظر خود را مورد بررسی قرار دهید.    

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.