اینفوگراف: چگونه از سوء استفاده جنسی کودکان جلوگیری نماییم؟

پیش از این در مقاله ای جداگانه به موضوع تربیت جنسی کودکان پرداخته و تفاوت این موضوع با آموزش جنسی را مورد بررسی قرار دادیم. یکی از موضوعات مهمی که در تربیت جنسی کودکان باید به آن پرداخته شود، ارائه راهنمایی ها و نکات مهمی است که از مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن آن ها جلوگیری کند. از این رو، در این اینفوگراف، نکاتی را برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی کودکان، ارائه می کنیم.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.