ویدئو: آیا وقت آن نرسیده که روش های آموزش ناکارآمد مدارس را متوقف کنیم؟

با کمی تأمل و مرور تغییرات اطرافمان متوجه می شویم که همه چیز، تغییر کرده و در بسیاری از شاخه ها، پیشرفت های مختلفی حاصل شده است. اما وقتی به نظام آموزش و پرورش نگاه می کنیم، هنوز هم فرزندانمان به همان روشی که ما آموزش دیده ایم، تحصیل می کنند. روش هایی که بسیاری از آن ها ناکارآمد است. در این ویدئوی جذاب، آقای جئوفری کانادا، در مورد لزوم روش های ناکارآمد نظام آموزش و پرورش و داشتن برنامه های جدید در این زمینه، صحبت می کند.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.