چگونه مهارت تصمیم گیری درست را به کودکانمان آموزش دهیم؟

مهارت تصمیم گیری درست، توانایی بسیار مهمی است که در تمام مراحل زندگی انسان کاربرد دارد. بهترین زمان برای تمرین و یادگیری این مهارت مهم، دوران کودکی است، یعنی درست زمانی که هنوز اتخاذ تصمیمات اشتباه، هزینه های زیادی را برای کودک به همراه نمی آورد. از این رو در این مقاله قصد داریم تا روش هایی را که والدین و مربیان می توانند برای آموزش مهارت تصمیم گیری درست را به کودکان مورد استفاده قرار دهند، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. پس در ادامه با شهروند فردا همراه باشید.

به زبان ساده، وقتی ما در شرایط انتخاب قرار گرفته و بخواهیم از بین دو یا چند گزینه مختلف، یکی را برگزینیم، در حال تصمیم گیری هستیم. این تعریف ساده از تصمیم گیری نشان می دهد که همه ما در تمام مراحل زندگی خود در حال تصمیم گیری و انتخاب کردن هستیم. تصمیمات ما می توانند بسیار ساده باشند، مثل انتخاب نوع لباس و پوشش برای رفتن به گردش؛ و یا بسیار پیچیده و مهم، مثل این که چه زمانی ازدواج کنیم و یا تصمیم به بچه دار شدن بگیریم؟

 انتخاب گزینه درست از بین سایر گزینه ها نیازمند داشتن مهارت کافی در تصمیم گیری است. اگر در جایگاه والدین و یا در مقام یک مربی و معلم می خواهید فرزندان و دانش آموزانی داشته باشید که از توانایی اتخاذ تصمیمات درست و انتخاب بهترین گزینه در شرایط تصمیم گیری برخوردار باشند، می بایست این مهارت مهم را به آن ها آموزش داده و تا می توانید آن ها را در موقعیت ها و شرایط واقعی تصمیم گیری قرار دهید. برای دست یابی به این مهم گام های عملیاتی زیر را دنبال نمایید.

برای این که به کودکان و دانش آموزانتان کمک کنید تا بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند، گام های زیر را با آن ها تمرین کنید:

گام اول: شناسایی مشکل

کودکان تا زمانی که ندانند، واقعاً مشکل چیست، نمی توانند آن را حل کنند و تمایل خواهند داشت که دیگران را مقصر بدانند و از پذیرش مسئولیت سر باز زنند. کودکان را در شناسایی و روشن ساختن مشکل واقعی کمک کنید. کمک به کودکان در روشن ساختن یک مشکل، بدین معناست که از طریق پرسش، کودکان را یاری کنیم تا مشکل را شخصاً برای خویش روشن و مشخص سازند. برای انجام این کار، از زبان و واژگان کودکانه استفاده کنید.

گام دوم: شناسایی راه حل های مختلف

در این مرحله، بزرگسالان می توانند نظر مشورتی خود را اعلام کنند، زیرا ممکن است کودکان، به ویژه در مورد مشکلات عاطفی، نتوانند به راه حل های متعدد دست یابند. توانایی تصمیم گیری کودکان تنها زمانی افزایش می یابد که برای انتخاب راه حل، دو یا چند راه حل مختلف در اختیار داشته باشند.

گام سوم: انتخاب بهترین راه حل

هدف از تصمیم گیری، انتخاب بهترین راه حل است. بهترین راه حل، راهی است که مشکل را حل کند و باعث شود، کودک احساس خوشایندی نسبت به خویش پیدا کند. چنین راه حلی دارای کمترین پیامد منفی و بیشترین پیامد مثبت است. روش انتخاب بهترین راه حل آن است که پیامدهای راه حل های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهید.

گام چهارم: ارزیابی نتایج تصمیم گیری

ارزیابی نتایج تصمیم، کودکان را یاری می کند تا از فرایند تصمیم گیری بیشتر آگاه شوند. تصمیمی که به نتیجه ای مثبت منتهی شود، باعث تایید و تقویت موفقیت کودک می شود و تصمیمی که نتایج مثبتی در بر نداشته باشد، کودک را کمک می کند تا دوباره راه حل ها را مرور نماید و به مورد اشتباه پی ببرد.

و در نهایت کودکان را یاری کنید تا:

  • به کودکان کمک کنید تا مشکلی را که نیاز به تصمیم گیری دارد، روشن سازند.
  • به کودکان کمک کنید تا به جستجوی راه حل های مختلف برآیند.
  • به کودکان کمک کنید تا با توجه به ارزیابی پیامدها، راه حل مناسبی را برگزینند.
  • به کودکان کمک کنید تا تصمیمات خویش را ارزیابی کنند.

منبع: برگرفته از کتاب آموزش مسئولیت به کودکان، نوشته هریس کلمز و رینولد بین

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.