از روی برنامه به کودکم شیر بدهم یا هر زمان که گرسنه می شود؟

کودکان از گریه به عنوان وسیله ارتباطی برای رفع نیازهایشان استفاده می کنند. یکی از این نیازهای مهم و اساسی، نیاز به تغذیه و شیر خوردن است. واکنش والدین به ویژه مادران، در برابر گریه از روی گرسنگی نوزادانشان، دو روش مختلف می باشد. برای آشنایی با این دو روش و آگاهی از تاثیر آن بر تغذیه نوزادان در ادامه با شهروند فردا همراه باشید.

نوزادان و کودکان نوپا نمی توانند نیازهایشان را کنترل کنند و یا آن ها را به تعویق بیاندازند. اگر آن ها گرسنه اند یا به آرام کردن نیاز دارند، می خواهند بلافاصله این نیازهایشان برآورده شود. وقتی والدین به گریه های نوزاد خود واکنش نشان می دهند و او را تغذیه و آرام می کنند، کودک به دنیای اطراف خود اعتماد می کند، لذا اگر گریه های او که ناشی از نیاز او به غذاست نادیده گرفته شود، راهی برای آرام کردن خود ندارد.

تغذیه کودک از روی نیاز

والدینی که کودک گرسنه شان را بلافاصله بعد از شروع ناآرامی اش تغذیه می کنند و نیاز وی را برطرف می کنند، معمولاً از والدینی که کودکشان را از روی برنامه تغذیه می کنند، خشنودتر و آرام تر هستند. دلیل این امر آن است که نوزادی که بر اساس نیازش تغذیه شده کمتر از روی گرسنگی و ناراحتی، گریه می کند و والدینش وقت کمتری برای آرام کردن آشفتگی های وی صرف می کنند. همچنین کودکی که بر اساس نیازش سیر شده است، راحت تر به خواب می رود، زیرا وقتی وی خسته است، می تواند با در آغوش مادر قرار گرفتن و مکیدن سینه مادرش و یا یک شیشه شیر، آرام گیرد.

تغذیه کودک از روی برنامه

کودکی که بر اساس برنامه تغذیه می شود، باید صبر کند تا بر طبق برنامه، زمان تغذیه اش فرا برسد. اما اگر کودک قبل از فرا رسیدن زمان غذایش گرسنه شود، والدینش سعی می کنند او را آرام کنند و اگر نتوانند آرامش را به وی بازگردانند، به احتمال زیاد او را به حال پریشان و گریان رها می کنند. اغلب شنیدن صدای گریه کودک برای والدین دشوار است و در صورت تداوم، شرایطی را به وجود می آورد که احتمالاً در مقایسه با تغذیه خارج از برنامه و اضافه کودکی که بر اساس نیازش شیر می خورد، وقت و انرژی بیشتری می گیرد.

والدین جوان اغلب تصمیم می گیرند کودکشان را بر اساس یک برنامه مشخص تغذیه کنند، زیرا دوستان، اقوام و پزشک متخصص اطفال، چنین توصیه ای به آن ها کرده اند. لذا برای آن ها مشکل است که به غریزه خود اعتماد کرده و کودک را بر اساس نیازش تغذیه کنند. آن ها فکر می کنند، تغذیه کودک بر اساس نیازش، به معنای تسلیم شدن در برابر کودک است و با این کار دیگر هیچ کنترلی بر وی نخواهند داشت. اما باید دانست که نوزاد ناتوان است و نیاز دارد، احساس کند، تا حدی بر اطراف خود کنترل دارد و این توانایی اندک را دارد که اطرافیانش را وادار کند تا در مقابل نیازهایش واکنش نشان دهند. زمانی که نیازهایش برطرف می شود، یاد می گیرد که می تواند به والدینش برای مراقبت از او اعتماد کند.

تاثیر روش تغذیه کودک بر نحوه تغذیه وی

تصمیم گیری درباره این که کودکتان بر اساس نیازش تغذیه شود یا از روی برنامه، اغلب تحت تاثیر روشی است که کودک تغذیه می شود. (شیر خوردن از سینه مادر یا شیر خوردن با شیشه) اگر چه هر روشی را می توان با برنامه یا نیاز تغذیه کودک انطباق داد، اما کودکی که از سینه مادرش شیر می خورد، به احتمال بیشتر، عادت می کند که بر اساس نیازش تغذیه شود.

یک مادر می تواند به راحتی در هر زمانی که لازم بود از سینه اش به کودکش شیر بدهد، در حالی که والدین کودکی که با شیشه تغذیه می کند، باید ابتدا شیر را برای کودک آماده کنند و دمای آن را به حد تعادل برسانند و سپس شیر را در اختیار کودک قرار دهند.

نوزادی که با شیشه شیر می خورد، احتمال بیشتر دارد که بر اساس برنامه تغذیه شود، زیرا والدینش می توانند به راحتی ببیند که وی چقدر شیر خورده است. پس به این ترتیب می توانند تصمیم بگیرند، چه زمانی او به اندازه کافی شیر خورده است. از سوی دیگر والدین کودکی که از سینه، شیر می خورد، نمی دانند که کودکشان چقدر شیر خورده است. وقتی او بلافاصله بعد از تغذیه قبلی گریه می کند، احتمالاً مادرش دوباره سینه اش را در اختیار وی می گذارد، زیرا ممکن است کودک در آخرین وعده غذایی، به اندازه کافی شیر نخورده باشد.

در نهایت این که:

کودکتان به هر روشی که تغذیه شود، شما می توانید مادر موفقی باشید، اما استفاده از هر روش، اگر بر اساس نیاز کودک باشد، می تواند باعث رضایت بیشتر کودکتان شود. اگر احساس می کنید که باید از برنامه ای پیروی کنید، باید آن قدر منعطف باشید که وقتی کودک باز هم نیاز به تغذیه داشت، به او شیر بدهید. گریه کودک حتی بین دو وعده غذایی طبق برنامه، احتمالاً از گرسنگی و خستگی است، در این صورت لازم است بعد از تغذیه او را آرام کنید تا به خواب رود. در چنین مواقعی، نباید به زمان توجه داشته باشید. از غرایز خود پیروی و نیازهای کودکتان را رفع نمایید.

منبع: برگرفته از کتاب راهنمای کامل والدین 1، نوشته رابین گلداستین و جنت گالانت

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.