اینفوگراف: از تولد تا 6 ماهگی باید منتظر چه تغییر و تحولاتی در فرزندتان باشید؟

در فرایند رشد، کودکان از نظر جسمانی، زبانی، شناختی و اجتماعی-عاطفی با تغییر و تحولاتی رو به رو می شوند. به عبارت دیگر، در هر بازه سنی، مشاهده این تغییرات، خبر از رشد کامل و صحیح آن ها می دهد و در نقطه مقابل، عدم شکل گیری برخی از این تغییر و تحولات را می توان به عنوان هشدارهایی برای توجه بیشتر و مشورت گرفتن از یک متخصص در نظر گرفت. از این رو، در این اینفوگراف و اینفوگراف هایی که در هفته های آتی ارائه خواهد شد، به معرفی این تغییرات و نشانه ها در هر بازه سنی می پردازیم.

منابع:

برگرفته از وب سایت psychology.about

برگرفته از وب سایت speech-language-therapy

برگرفته از وب سایت mayo clinic

برگرفته از وب سایت comprehensive rehabinc

برگرفته از وب سایت about tour kids

اینفوگراف: از 6 تا 12 ماهگی باید منتظر چه تغییر و تحولاتی در فرزندتان باشید؟

اینفوگراف: از 1 تا 3 سالگی باید منتظر چه تغییر و تحولاتی در فرزندتان باشید؟

اینفوگراف: از 3 تا 5 سالگی باید منتظر چه تغییر و تحولاتی در فرزندتان باشید؟

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.