آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (تولد تا یک ماهگی)

در هر بازه سنی یک سری زنگ های خطر وجود دارند که شناخت و شناسایی به موقع آن ها کمک می کند از مشکلات و عواقب احتمالی مربوط به فرایند رشد و تحول فرزندانتان به موقع مطلع شده و بتوانید از آن جلوگیری کنید. از اینرو قصد داریم تا در یک مجموعه مقالات پیوسته، زنگ های خطر تحولی مربوط به بازه های سنی مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. پس در ادامه با شهروند فردا همراه باشید تا با زنگ های خطر تحولی بازه زمانی تولد تا یک ماهگی بیشتر آشنا شوید.

انسان ها در عین شباهت هایی که به یکدیگر دارند، متفاوت از هم هستند. وقتی به رفتارها و خصوصیات کودکان دقت کنیم، می توانیم این شباهت ها و تفاوت ها را به وضوح ملاحظه کنیم. وقتی که فرزندتان را به نزد متخصصی برای بررسی وضعیت رشدی و تحولی اش می برید، وی به دنبال شناسایی تفاوت ها و خصوصیات رشدی منحصر به فرد فرزندتان در دل شباهت های رایج میان کودکان است. بسیاری از این شباهت ها را می توان در جداول رشدی (منظور از جداول رشدی مجموعه معیار ها و نشانه هایی است که انتظار می رود در بازه های سنی مشخص، کودکان قادر به انجام آن باشند) مشاهده کرد.
البته باید بدانید که یک متخصص حرفه ای و دقیق صرفاً بر مقایسه وضعیت فرزندتان با این جداول بسنده نمی کند؛ او به تاریخچه رشدی، محیط رشدی گذشته و فعلی، تفاوت های فرهنگی، قومیتی، جنسیتی، زبانی و اقتصادی-اجتماعی کودکتان نسبت به سایر افراد توجه می کند. بسیاری از تفاوت ها فقط یک تفاوت فردی هستند و هرگز نشانه ای از وجود یک مشکل نیستند. اما برخی از آن ها باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرند. البته باید بدانید که همین موارد هم لزوماً نشان دهنده یک مشکل تحولی نیستند؛ اما در عین حال نباید نادیده گرفته شوند. این زمانی است که زنگ های خطر تحولی به صدا در می آیند. 
در هر بازه سنی یک سری زنگ های خطر وجود دارند که شناخت و شناسایی به موقع آن ها کمک می کند از مشکلات و عواقب احتمالی مربوط به فرایند رشد و تحول فرزندانتان به موقع مطلع شده و بتوانید از آن جلوگیری کنید. 
در ادامه به مهم ترین نشانه ها و زنگ های خطر مربوط به بازه زمانی تولد تا یک ماهگی هستند، خواهیم پرداخت:
1. نوزاد نسبت به صدای بلند، پاسخ های وحشت زدگی یا گوش به زنگی را نشان نمی دهد.
2. بلع یا مکیدن به راحتی انجام نمی شود.
3. افزایش قد، وزن، اندازه دور سر رخ نمی دهد.
4. بازتاب گرفتن در هر دو دست با قدرت مشابه رخ نمی دهد.
5. عدم برقراری تماس چشمی در هنگام از خواب بیدار شدن و بغل شدن.
6. وقتی که روی شکم قرار داده می شود، سرش را از یک سمت به سمت دیگر نمی چرخاند.
7. نیازها و هیجانات خود را با آواها و صداهای مختلف که توسط دیگران قابل متمایز ساختن باشند، نشان نمی دهد.
8. وقتی که توسط دیگران بلند می شود یا در آغوش گرفته می شود، احساس آرامش ندارد یا گریه کردن را متوقف نمی کند.


توجه داشته باشید که اگر این موارد در اغلب مواقع در این بازه سنی ملاحظه شود، لازم است آن ها را جدی گرفته و برای بررسی های بیشتر به یک متخصص مراجعه کنید.

منبع: برگرفته از کتاب Developmental Profiles: Pre-Birth through Adolescence

 

آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (يك تا چهار ماهگي)

آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (چهار تا هشت ماهگي)

آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (هشت تا دوازده ماهگي)

آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (يك تا دو سالگی)

آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (دو تا سه سالگی)

آیا زنگ های خطر تحولی کودکانتان را می شناسید؟ (سه تا چهار سالگی)

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.