ویدئو: چرا باید دخترانمان را شجاع بار بیاوریم نه بی نقص؟

ما دخترانمان را برای بی نقص بودن آموزش می دهیم و پسرانمان را برای شجاع بودن. نتیجه این امر پایین بودن اعتماد به نفس دختران و از دست دادن بسیاری از فرصت هایی که می تواند موجب دستیابی آن ها به موفقیت شوند. ویدئوی جذابی که در ادامه می آید، خانم رشما ساوجانی، در مورد چرایی آموزش شجاعت به دخترانمان سخن می گوید.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.