ویدئو: زبان برنامه نویسی، سواد بعدی که باید به کودکانمان آموزش دهیم

معنای سواد در سال های اخیر تغییرات چشمگیری را به خود دیده است. زمانی بود که گفته می شد، کسی که خواندن و نوشتن بلد نباشد، بی سواد محسوب می شود. فکر می کنید سواد بعدی که مورد نیاز کودکان ما می باشد، کدام است؟ در این ویدئوی جذاب خانم لیندا لیوکاس، به عنوان یک برنامه نویس در مورد نقش روزافزون علوم کامپیوتر، صحبت نموده و از لزوم یادگیری زبان برنامه نویسی به عنوان سواد مورد نیاز کودکان در آینده نه چندان دور خبر می دهد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.