چگونه به کودکتان کمک کنید تا دوستان خوبی انتخاب کند؟

توانایی انتخاب دوستان خوب توسط فرزندانمان، موضوعی است که باید از کودکی بدان توجه نموده و به آن ها آموزش دهیم. از این رو، در مقاله ای که در ادامه می آید، به معرفی 3 راهکاری که به فرزندتان برای پیدا کردن دوستان خوب کمک می کند، اشاره می کنیم.

دوستی بخش مهمی از رشد سلامت کودکتان است. دوستی و همراهی به کودکان کمک می کند تا از لحاظ عاطفی و اخلاقی بالغ شوند و همچنین مهارت های اجتماعی همچون برقراری ارتباط، حل مساله و همکاری را بیاموزند. این مساله مهم است که مطمئن شوید کودکان در همان اوایل دوستی و رابطه دوستانه را توسعه می دهد. کمک به فرزندتان برای داشتن بهترین انتخاب در دوران کودکی بسیار آسان است. در ادامه به معرفی 3 راهکار برای کمک به کودکتان به منظور تشکیل روابط مثبتی که در سراسر زندگی اش ادامه داشته باشد، می پردازیم.

کودکتان از دوستانش برای بازی کردن در خانه تان دعوت کند

این روش به شما این امکان را می دهد تا چگونگی بازی آن ها با یکدیگر و همچنین نحوه تعامل آن ها با سایر اعضای خانوده تان را زیر نظر بگیرید. آشنا شدن با والدین آن ها به شما کمک می کند تا وضعیت خانوادگی آن ها را بشناسید. به کودکتان کمک کنید تا ارزش هایتان را بشناسند و همان ارزش ها را نیز در دوستانش تشخیص دهد.

ارزش هایتان را به کودکتان آموزش دهید

ارزش هایی را که برایتان مهم هستند، به کودکتان آموزش دهید و مطمئن شوید که وی آن ها را فهمیده است و در انتخاب دوستانش آن ها را به کار می برد.

پذیرای تفاوت کودکان با یکدیگر باشید

شما ممکن یک کودک داشته باشید که 15 دوست داشته باشد و به راحتی دوست جدید پیدا کند ولی کودک دیگری داشته باشید که ممکن است تنها 1 یا 2 دوست داشته باشد، اما با آن ها ارتباط نزدیک و دوستانه ای برقرار کند. ویژگی های شخصیتی فرزندتان را تشخیص دهید و بدانید چه روشی برای وی مناسب است. به توسعه روابط متناسب با ویژگی های شخصیتی فرزندتان کمک کنید. به فرزندتان کمک کنید تا یک دوست خوب بودن را درک کند، چرا که این امر به وی کمک می کند تا ویژگی های دوستان خوب را تشخیص دهد.

در نهایت این که

زمانی که فرزندتان در دوران کودکی است، راحت تر می توانید وی را تحت تاثیر قرار داده و به او آموزش دهید. لذا از فرصتی که برای شما فراهم گشته نهایت استفاده را بکنید.

منبع: برگرفته از وب سایت child development info

اگر از دوست فرزند نوجوانتان خوشتان نیاید، چه کار می کنید؟

تست آنلاین: سنجش میزان همدلی کودکان

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.