تست آنلاین روانشناختی: نمره احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی شما چقدر است؟

تست آنلاین روانشناختی احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی به شما کمک می کند تا میزان احساس تنهایی خودتان را در سه زمینه احساس تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی و تنهایی اجتماعی بسنجید. فکر می کنید نمره احساس تنهایی شما چقدر است؟!

تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در جمع خانواده و یا دوستانتان باشید و با این وجود باز هم احساس تنهایی کنید؟! گاهی ما به اشتباه فکر می کنیم که احساس تنهایی ما ناشی از نبود در جمع می باشد! اما این باور اشتباهی است و چه بسیار افرادی که با وجود زندگی در خانواده های پر جمعیت و یا داشتن دوستان فراوان باز هم احساس تنهایی و خالی بودن می کنند. پس چگونه می توان از این احساس رهایی یافت؟ قدم اول شناخت میزان وجود این حس در درون ماست. ابزاری که در این زمینه می تواند به ما کمک کند، تست روانشناختی احساس تنهایی عاطفی و اجتماعی است که در ادامه می آید و شما می توانید به کمک آن وضعیت احساس تنهایی خود در سه زمینه تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی و تنهایی اجتماعی بسنجید. 

شروع آزمون

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.