وقتی که کودکان با هم دعوا می کنند، ما چه کار باید بکنیم؟

آیا تا به حال شاهد دعوای دو کودک با یکدیگر بوده اید؟ در چنین شرایطی چه کاری انجام می دهید؟ فکر می کنید بهترین واکنشی که می توان و یا باید در چنین شرایطی انجام داد، چه رفتاری است؟ برای یافتن پاسخ به این سوال و آگاهی از بهترین واکنش لازم، مطالعه مقاله ای که در ادامه می آید را از دست ندهید.

برای همه ما پیش آمده که شاهد دعوای دو کودک با یکدیگر باشیم. شاید از نظر ما ابراز خشم کودکان موضوعی غیر عادی جلوه کند، اما این طبیعی است که کودکان در فرایند رشد خود، همدیگر را هل می دهند، گاز می گیرند و به هم ضربه می زنند. همان طور که مغز آنان رشد می کند و توانایی حرکتی شان افزایش می یابد، کودکان خشم و پرخاشگری شان را از طریق چنین رفتارهایی بروز می دهند. موضوع مهم تر در چنین شرایطی نحوه واکنش ما نسبت به این شرایط است.

وقتی کودکان شروع می کنند به هل دادن، گاز گرفتن، سیلی زدن و ضربه زدن، والدین باید:

1. با آرامش و به وضوح مخالفت خود را در همان زمان که چنین رفتارهایی رخ می دهد، نشان دهند.

2. رفتار گرم و توجه مناسبی داشته باشند و رفتارهای خوب را تقویت کنند.

3. با اصول و مقررات متناسب با سن و سال کودکان، یادگیری شان را ارتقاء بخشند (برای مثال کودک بگوید از این کار متاسفم و ریخت و پاش ها را جمع و جور کند و هر چه را خراب شده و آسیب دیده است، تعمیر کند).

4. به کودکان بیاموزند که چگونه با استفاده از کلمات مناسب خشم و ناکامی خود را بیان کنند.

5. کودکان را تشویق کنند تا از رفتارهای صلح آمیز ( نظیر مشارکت، گفتگو و مذاکره، مصالحه و آشتی) استفاده کنند.

در نهایت این که:

با راهنمایی و حمایت والدین و مراقبان و مربیان و با تعامل با دیگران، کودکان می آموزند تا از پرخاشگری های فیزیکی استفاده نکنند و رفتارهای پذیرفته اجتماعی را جایگزین آن ها کنند.

منبع: بر گرفته از دانشنامه early childhood development 

 چرا باید به فرزندانمان توانایی درک و تحمل تفاوت ها را آموزش دهیم؟

با کودک بی پروایم چه کار کنم؟

چرا نباید در حضور فرزندانمان مشاجره کنیم؟

چالش های تربیتی و راه حل ها (9): با کودکی که زود عصبانی می شود، چگونه رفتار کنیم؟

 

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.