ویدئو: چگونه هدفمند و بامعنا زندگی کنیم؟

همه ما در اعماق وجودمان بر این باوریم که معنای زندگی چیزی بیشتر از انجام کارهای متداول روزمره است. آن چه سطح زندگی روزمره و سطح با اهمیت زندگی را از یکدیگر تفکیک می کند، این است که پی ببریم چرا به این دنیا پا گذاشته ایم؟ هر یک از ما فارغ از هر جایگاه اجتماعی و هویت و اعتباری که داریم، برای انجام کار و تحقق هدف و معنایی مشخص خلق شده ایم. همه ما بایستی پاسخ این 3 سوال را در زندگی خود بیابیم: چرا این جاییم؟ برای انجام چه کاری این جاییم؟ از این جا به کجا خواهیم رفت؟ ویدئویی که در ادامه می آید دیدگاه آقای وارن را در این رابطه، نه از زاویه دید مذهب، بلکه به عنوان موضوعی انسانی که برای همه افراد مطرح است، به تصویر کشیده است.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.