اینفوگراف: چگونه به کودکتان آموزش دهید که خشمش را به طور مناسبی ابراز کند؟

ابراز خشم در کودکان امری طبیعی است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. اما شما به عنوان والدین لازم است، راه های مناسب ابراز خشم را به آنان آموزش دهید، به طوری که هم خشم و عصبانیتشان فروکش کند و هم از بروز حادثه ای ناگوار جلوگیری کنید. از این رو، اینفوگرافی که در ادامه می آید، به بیان راهکارهای ابراز خشم به طور مناسب می پردازد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.