ویدئو: چگونه از دره مرگ آموزش و پرورش رهایی یابیم؟

در این ویدئو جذاب 3 اصل مهم در جریان آموزش و تربیت دانش آموزان، که در سیستم آموزش و پروش به فراموشی سپرده شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.