كاهش سوء رفتار کودک با استفاده از روش بی توجهی فعال

بی توجهی فعال روش بسیار پرکاربرد و اثربخشی است که والدین و مربیان می توانند در فرایند تربیت کودکان از آن استفاده کنند، در این مقاله به زبانی کاربردی به توضیح این تکنیک پرداخته شده است.

تشويق، توجه، نوازش، لبخند و تاييدهاي شما براي كودكتان و براي تقويت رفتار او اهميت بسيار زيادي دارند. اما درست به همان اندازه اي كه پاداش دادن به رفتار خوب كودك اهميت دارد، پاداش ندادن به رفتار بد هم مهم تلقي مي شود . هنگامي كه شما رفتاري را مي بينيد و نمي خواهيد كودكتان به آن ادامه دهد، گزينه موثری كه در اختيار داريد، بي توجهي فعال است.

بي توجهي فعال چیست؟

بي توجهي فعال برگرفتن تمام توجه خود، از كودكي است كه رفتار بد از خود نشان مي دهد. به عبارت دیگر، با استفاده از روش بي توجهي فعال، به رفتار بد کودک از طریق بذل توجه، پاداش داده نمی شود. به عبارت دیگر بي توجهي فعال نسبت به رفتار نامناسب، شما را قادر مي سازد تا رفتار بد را ناخواسته پاداش ندهید.

 پاداش ندادن به رفتار بد کودک، «خاموش سازی» ناميده مي شود و موجب تضعيف رفتار نامطلوب مي گردد. اين روش مديريت كودك، به صورت خاص براي كاهش قشقرق هاي كودكان نوپا و كودكان در سنين پيش از مدرسه موثر است. چنانچه شما به كودك خود كه در حال قشقرق و بدخلقي است، توجه نشان داده و يا او را سرزنش كنيد، ناخواسته به اين رفتار او پاداش داده ايد. از بي توجهي فعال به منظور تضعيف قشقرق هاي كودك خود استفاده كنيد. در صورتي كه كودك در محل ايمني حضور دارد، از اتاق بيرون برويد و تا زماني كه او ساكت نشده است، به اتاق برنگرديد. مي توانيد به او پشت كرده و وانمود كنيد كه توجهتان به چيز ديگري جلب شده است. هنگامي كه رفتار بد كودك متوقف شده، توجه خود را به او معطوف كنيد. همچنين مواظب باشيد كه رفتار بد كودكتان، شما را وادار به دادن پاداش مادي مانند شيريني قبل از شام و يا دادن پاداش فعاليتي مانند تماشاي فيلم آخر شب تلويزيون در حالي كه او فردا صبح بايد به مدرسه برود، نكند.

هنگام استفاده از روش بی توجهی فعال از رهنمودهای زیر پيروي كنيد:

1. به طور مختصر تمام توجه خود را از كودك برگيريد.

2. از جر و بحث، سرزنش يا صحبت كردن با كودك بپرهيزيد.

3. سر خود را برگردانيد و از تماس چشمي با كودك خودداري كنيد.

4. در رفتار و يا حركات خود، خشم را نشان ندهيد.

5. وانمود كنيد كه توجهتان به يك فعاليت ديگر جلب شده است يا اتاق را ترك كنيد.

6. مواظب باشيد كه رفتار بد كودكتان، يك پاداش مادي يا فعاليتي، براي او به همراه نياورد.

7. هنگامي كه كودكتان از رفتار بد خود دست برداشت، تمام توجه خود را به او معطوف كنيد.

از بي توجهي فعال به منظور تضعيف سوء رفتارهای زیر استفاده كنيد:

  • نق زدن و سروصدا به راه انداختن
  • لب ورچيدن و اخم كردن
  • گريه كردن با صداي بلند به منظور تحت تاثير قرار دادن والدين
  • اصرار و مطالبه مداوم
  • حبس تنفس و قشقرق ملايم

در نهایت این که:

روش بي توجهي فعال اغلب به كاهش سوء رفتار کودک كمك مي كند، اما با اين وجود، هنگامي كه اين شيوه موثر واقع نمي شود، باید از روش های مناسب دیگر برای کاهش رفتارهای بد کودک استفاده کرد.

 

 منبع: برگرفته از کتاب SOS کمک برای والدین 

 

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

ارسال شده توسط ناشناس در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ - ۲۳:۱۳

سپاس