ویدئو: اولویت والدین در تربیت فرزندان چه باید باشد؟

در این ویدئو خانم جنیفر سنیور، ضمن پرداختن به تجارب خودش در این زمینه به معرفی تنها اصلی که از نظر او باید به فرزندانشان بیاموزند، می پردازد. این اصل مهم چیزی نیست جز ... .

امروزه در زمینه تربیت کودکان، منابع فراوانی وجود دارد که هر کدام به نوبه خود بایدها و نبایدهای مختلف و بعضاً متضادی را توصیه می کنند. این فراوانی شاید اقتضای جامعه مدرن باشد، اما همیشه اصولی وجود دارند که فارغ از هر عصر و دوره ای، ثابت بوده و می توان با اطمینان به آن تکیه کرد. در این ویدئو خانم جنیفر سنیور، ضمن پرداختن به تجارب خودش در این زمینه به معرفی تنها اصلی که از نظر او باید به فرزندانشان بیاموزند، می پردازد. این اصل مهم چیزی نیست جز ... .

 

ارسال دیدگاه های شما :
تصویر جدید

لیست نظرات

نظری ثبت نشده است.